Суб'єкт господарювання: Приватне акціонерне товариство "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"
Ідентифікатор суб'єкта господарювання 00191282
[101000] Звіт про управління (звіт керівництва)

Приватне акціонерне товариство "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"

за 9 місяців 2021 року
Дата звіту про управління

2021-09-30

Цей Консолідований Звіт про управління складено відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 No 996-XIV.

1. Інформація про діяльність та організаційну структуру
Інформація про основну діяльність

Опис діяльності

 

Приватне акціонерне товариство "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" було створене в 1995 році відповідно до Наказу Міністерства промисловості України № 401 від 30 грудня 1994 року шляхом перетворення Полтавського державного гірничо-збагачувального комбінату у відкрите акціонерне товариство. Засновником ПрАТ "Полтавський ГЗК" була Держава в особі Міністерства промисловості України.

В 2016 році було змінено організаційно-правову форму з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Зареєстрована адреса компанії: вул. Будівельників, 16, м. Горішні Плавні, Полтавська область, Україна.

Основним видом продукції Товариства є виробництво залізорудних офлюсованих окатків. Технологічний процес виробництва окатків складається з етапів: видобування залізної руди в кар’єрі, подрібнення руди, збагачення та виробництва концентрату, обпалення та виробництва окатків.

Обсяг виробництва у 2020 році – 11,218 тис.т., за 9 місяців 2021 року – 8,158 тис.т.  Добуто руди у 2020 році – 17,257 тис.т., за 9 місяців 2021 року – 13,587 тис.т. Виконано розкривних робіт у 2020 році – 21,845 тис.м3, за 9 місяців 2021 року – 17,841 тис.м3.

 

Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей

Нашою ключовою цінністю є забезпечення безпеки всіх наших співробітників, від тих, хто працює на нашому підприємстві, до тих, хто займається нашими логістичними операціями.

Наше бачення полягає в тому, щоб постійно нарощувати видобуток залізної руди та виробництво окатків, розвиваючи наші значні ресурси стійким і екологічно чутливим чином, в той же час розвиваючи наших людей і дозволяючи їм повністю реалізовувати свій потенціал.

Ми прагнемо до того, щоб наша високоякісна глобальна клієнтська база продовжувала цінувати надійного постачальника першого рівня. Ми будемо діяти відповідно до найвищих міжнародних стандартів корпоративного управління і будемо вимагати високої сумлінності і етичної поведінки в усій організації, якою керує і яку демонструє команда менеджерів світового класу.

Ми прагнемо збільшувати обсяги видобутку залізної руди в майбутньому, одночасно демонструючи розумне управління фінансами, створюючи стійку цінність для всіх зацікавлених сторін і вносячи позитивний внесок в українську та інші економіки, в яких ми працюємо.

Ми вважаємо, що встановлюємо стандарти кращої практики видобутку корисних копалин в Україні, підвищуючи операційну ефективність, слідуючи кращим практикам і підтримуючи високий рівень прозорості у всіх наших ділових операціях.

Пріоритети ПГЗК

Позиціонування:

 • Нижча вартість продукції
 • Висока якість продукції
 • Портфель клієнтів
 • Соціальна відповідальність

Оптимізація:

 • Розвинута ресурсна база
 • Логістичні можливості
 • Сучасні технології
 • Висококваліфіковані робітники

Дисципліна:

 • Високі стандарти корпоративного управління
 • Оцінка інвестиційних можливостей
 • Кредитоспроможність і фінансова ліквідність

 

Стратегія та цілі

 

Стратегія ПГЗК, як одного з основних активів Ferrexpo, полягає у виробництві та експорті високоякісних окатків на сталеливарні заводи преміум-класу по всьому світу, які виробляють складні сталеві вироби. ПГЗК прагне бути виробником з низькими витратами і надійною логістичною інфраструктурою.

Цілі

 

1

Виробляти окатки високої якості

Продовжувати нарощування виробництва окатків з вмістом заліза 65% та більше (FPP, FPP+ & FDP).

2

Збільшувати обсяги виробництва

Збільшення виробництва в середньо- і довгостроковій перспективі до 24 млн тон високоякісного залізорудного     продукту.

Продовжувати реалізовувати невеликі проекти для підвищення продуктивності і зниження експлуатаційних витрат.

Підтримувати конкурентоспроможну вартість продукції.

Оптимізація системи управління автопарком для подальшого підвищення продуктивності гірського парку.

Консолідація функцій групи для обслуговування "єдиного" Ferrexpo.

3

Продавати  продукцію клієнтам світового класу

Продовжувати концентруватися на обслуговуванні довгострокової клієнтської бази Групи.

Підтримувати географічно диверсифікований портфель кризостійких клієнтів.

Збільшувати частку на преміальних ринках.

Продовжувати вдосконалення системи управління якістю згідно з вимогами міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:

2015, що забезпечить подальше просування продукції комбінату на світовому ринку, зміцнить довіру споживачів.     

4

Зміцнювати корпоративну соціальну відповідальність

Усунути нещасні випадки зі смертельними наслідками та зменшити LTIFR

Підтримувати громади через різні ініціативи

Оптимізувати споживання ресурсів, таких як електроенергія і газ, зменшити викиди на тону

5

Підтримувати належний розподіл капіталу між балансом, прибутком та інвестиціями

Доступ до банківського або боргового ринку, при необхідності

При сприятливих ринкових умовах розширити профіль погашення боргу

За умови надходження грошових коштів, подальші капітальні інвестиції в розвиток з метою збільшення потужностей виробництва концентрату і окатків

 

 

Організаційна структура та керівництво

Організаційна структура підприємства ПрАТ "ПГЗК"

1. Загальні збори акціонерів ПрАТ "Полтавський ГЗК"

2. Наглядова рада

3. Правління

4. Голова правління:

- Дирекція з управління персоналу та побуту

- Дирекція з інформаційних технологій, автоматизації і зв'язку

- Виробнича дирекція

- Дирекція з технічного обслуговування та забезпечення виробництва

- Перший Заступник Голови Правління

- Фінансова дирекція

- Дирекція з капітального будівництва

- Дирекція з промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища

- Дирекція з безпеки

- Служба стратегічного технічного розвитку

- Юридичний відділ

- Служба управління якістю

- Випробувальний центр

 

3. Ліквідність та зобов'язання

Заборгованість з фінансових зобов'язань ПрАТ "Полтавский ГЗК" на 30.09.2021 р.

(за номінальною вартістю)

 

Найменування кредитора

Країна
кредитора

Лімит кредиту

Процентна ставка

Сума заборгованості

Строк дії договору

Завантажений документарний ліміт

коефіцієнт покриття заставою

UAH

в валюті кредиту

USD

ОТП Банк

Україна

 $      20,000,000.00

 

UAH                             -   

 $                           -   

10-02-2023

 $       6 564 182.14

0.63

Феррекспо Файненс Плс

Велика Британія

 $    150,000,000.00

5.75%

 UAH    2 086 216 000,00

 $       78,500,000.00

31-03-2022

 

 

Феррекспо Файненс Плс

Велика Британія

 $    200,000,000.00

6.75%

 UAH    2 895 853 840,00

 $     108,965,000.00

31-03-2022

 

 

Феррекспо Файненс Плс

Велика Британія

 $    500,000,000.00

6.75%

 UAH    5 742 329 472,00

 $      216 072 000,00

31-03-2022

 

0.39

 

 

6. Використання фінансових інструментів, що мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан і доходи або витрати
Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

ПГЗК налагодив систему управління ризиками, яка включає ідентифікацію, розуміння і зменшення впливу ключових ризиків, з якими вона стикається.

Процес управління ризиками забезпечує основу для визначення, пріоритизації та управління ризиками, пов'язаними з діяльністю ПГЗК. Він не призначений і не може бути призначений для усунення ризиків, особливо в нестабільній економічній ситуації на ринку. Політики і процедури ПГЗК з управління ризиками були розроблені для виявлення і аналізу ризиків, з якими він стикається, для встановлення відповідних лімітів та заходів контролю, а також для проведення відповідних заходів щодо зменшення впливу.

Матриця ризиків регулярно (два рази на рік) перевіряється і контролюється Правлінням ПрАТ "Полтавський ГЗК". Цей процес перевірки включає забезпечення виявлення будь-яких нових ризиків, оцінку їх потенційного впливу на діяльність та встановлення відповідних заходів контролю. Виявлені ризики ранжуються на основі потенційного впливу та ймовірності виникнення, щоб оцінити їх вплив на діяльність і життєздатність. Вплив і ймовірність регулярно переглядаються на основі останніх змін в макро- і мікросередовищі ПГЗК. Правління несе відповідальність за визначення відповідних дій для адекватного моніторингу цих ризиків і створення ефективного середовища контролю. Контроль, як правило, здійснюється Фінансовою дирекцією  ПГЗК, а оновлення надаються Правлінню та Виконавчому комітету Групи Ferrexpo.

Правління відповідає за забезпечення того, щоб відповідні системи управління ризиками були встановлені і впроваджені на ПГЗК. Ця відповідальність поширюється на забезпечення того, щоб основні ризики, з якими стикається ПГЗК, були ретельно оцінені і щоб схильність до таких ризиків відповідала стратегічним цілям.

 

Вразливість до цінових ризиків

Ризик

Ймовірність настання

Опис причини виникнення та можливого впливу

Заходи щодо зменшення впливу ризику

ЗНИЖЕННЯ ЦІН НА ЗАЛІЗОРУДНУ ПРОДУКЦІЮ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)

Середня

Зниження ціни на залізну руду призведе до зниження виручки, прибутковості і генерації грошових коштів. Скорочення виручки може вплинути на здатність фінансувати капітальні проекти по технічному обслуговуванню і розвитку. Більш низький рівень інвестицій в технічне обслуговування може призвести до зниження обсягів виробництва, що призведе до подальшого скорочення генерування грошових коштів і погіршення балансу.

Компанія використовує обережні припущення щодо цін реалізації продукції при розробці бюджетів та відстежує цінові коливання для своєчасного реагування на ринкові зміни та недопущення негативного впливу на операційну діяльність. Така стратегія забезпечує позитивний прибуток протягом циклу варіативності цін на залізну руду.

ПОРТОВИЙ ТАРИФ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)

Середня

Портовий тариф є важливим компонентом вартості доставки товару покупцеві. Збільшення портових зборів призведе до зниження чистої ціни, одержуваної від клієнта, в той час як зниження портового тарифу її збільшить.

Ferrexpo має власних фахівців з вантажоперевезень і продажу. Географічна близькість виробництва до європейських споживачів є конкурентною перевагою в порівнянні з іншими виробниками залізної руди.

 

Вразливість до ризику ліквідності

Ризик

Ймовірність настання

Опис причини виникнення та можливого впливу

Заходи щодо зменшення впливу ризику

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)

Середня

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Група не буде здатна виконати свої зобов’язання по мірі настання їхніх строків. Метою Групи є підтримувати безперервність та гнучкість фінансування за рахунок використання кредитних умов, наданих постачальниками, і кредитів та позик.

Група здійснює аналіз старіння своїх активів та термінів погашення своїх зобов’язань у залежності від очікуваного погашення різноманітних інструментів.  Група централізовано здійснює моніторинг вимог до своїх потоків грошових коштів та оптимізує потоки грошових коштів між дочірніми підприємствами.  У випадку недостатньої або надлишкової ліквідності у окремих підприємств ресурси та кошти перерозподіляються серед підприємств Групи компаній Ferrexpo для досягнення оптимального фінансування бізнес-потреб кожного підприємства. Ferrexpo готує детальні прогнози щодо тиражування потоків грошових коштів, які допомагають їх здійснювати моніторинг вимог до потоків грошових коштів.

 

Вразливість до кредитного ризику

Ризик

Ймовірність настання

Опис причини виникнення та можливого впливу

Заходи щодо зменшення впливу ризику

КРЕДИТНИЙ РИЗИК (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)

Низька

Кредитний ризик є ризиком того, що контрагент не виконає своїх зобов’язань за фінансовим інструментом або клієнтським договором, що призведе до виникнення фінансового збитку.  Фінансові інструменти, які потенційно наражають Групу на істотну концентрацію кредитного ризику, стосуються, в основному, грошових коштів у банку і торгової та іншої дебіторської заборгованості.

Більшість операцій продажу компанія здійснює для підприємств Групи компаній Ferrexpo. Відповідно, дебіторська заборгованість, головним чином, сконцентрована у підприємствах Групи компаній Ferrexpo. Від Групи не вимагається створювати забезпечення стосовно дебіторської заборгованості. У керівництва є кредитна політика, і вплив кредитного ризику постійно контролюється. Кредитні оцінки виконуються щодо всіх клієнтів, які вимагають кредитування на певну суму.

 

Вразливість до ринкового ризику

Ризик

Ймовірність настання

Опис причини виникнення та можливого впливу

Заходи щодо зменшення впливу ризику

РИЗИК КРАЇНИ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)

Середня

Загальна політична нестабільність в країні має негативні соціальні та економічні наслідки. Економічна слабкість може зменшити спроможність уряду фінансувати соціальні послуги, що призводить до зростання напруженості в місцевих громадах. Це також може вплинути на здатність уряду задовольняти виплати зобов'язань експортерам (наприклад, відшкодування ПДВ) та / або призвести до підвищення податків.

Ferrexpo є великим постачальником залізорудної продукції на світовому ринку з репутацією надійного партнера та будує довгострокові відносини зі споживачами, серед яких сталеливарні заводи преміум-класу зі всього світу. Ferrexpo робить вагомий внесок у національні та місцеві громади. Ferrexpo надає пріоритет високим стандартам відповідальності та етиці. Ferrexpo здійснює моніторинг своїх зобов'язань за різними ліцензіями на видобуток.

 

Вразливість до інших ризиків

Ризик

Ймовірність настання

Опис причини виникнення та можливого впливу

Заходи щодо зменшення впливу ризику

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА (ВНУТРІШНІЙ РИЗИК)

Низька

Видобуток і переробка залізної руди часто пов'язані з небезпечним робочим середовищем, оскільки вони включають роботу з використанням вибухових речовин і експлуатацію і ремонт важких машин, т.і. Нездатність забезпечити безпечне робоче середовище для персоналу і нездатність забезпечити поліпшену і стійку роботу в галузі безпеки може вплинути на рівень соціальної відповідальності Групи. Смертельні випадки і травми також призводять до зупинок виробництва.

Показники безпеки регулярно перевіряються у всій організації. Всі нещасні випадки та інциденти, що могли до них призвести, детально розслідуються та аналізуються, щоб виключити можливість повторення. Для співробітників регулярно проводиться навчання техніці безпеки. Метою цих семінарів з безпеки є забезпечити, щоб всі співробітники розуміли і цінували важливість суворого дотримання процедур безпеки і захисту. Ferrexpo постійно модернізує свої виробничі потужності, поліпшуючи безпеку праці та екологічні показники.

ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ (ВНУТРІШНІЙ РИЗИК)

Низька

Діяльність з видобутку корисних копалин вимагає постійних капітальних витрат, а також ремонтів і технічного обслуговування для забезпечення роботи обладнання. Скорочення капітального ремонту або витрат на технічне обслуговування може призвести до відмови обладнання. Зупинка виробництва призведе до збільшення витрат і зниження продуктивності. Це також може знизити якість продукту і привести до несвоєчасної доставки клієнтам. Більш низькі обсяги, більш високі витрати, фінансові штрафи через низьку якість та несвоєчасну доставку продукту можуть вплинути на здатність генерувати грошові кошти, зниження рівня ліквідності і капіталовкладень.

Компанія щомісячно аналізує показники операційної діяльності та технічний стан обладнання для забезпечення безперервного та стабільного виробництва. Компанія впроваджує сучасні методи планування та контролю технічного стану машин і механізмів та підтримує партнерські відносити з обслуговуючими компаніями для гарантування стабільного функціонування операційних процесів у довгостроковій перспективі.

ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)

Низька

Виробництво залізорудної продукції є достатньо капіталомістким процесом. Окрім того, приблизно 60% витрат на виробництво складають паливо, електроенергія, шини та витрати на ремонт обладнання. Більша частина операційних витрат, у тому числі витрати на логістику, понесені в українській гривні. Таким чином, виробничі витрати Групи чутливі до місцевої інфляції, обмінного курсу коливання між гривною та доларом США та інфляції товарних витрат у доларах США.

Компанія прагне збільшити обсяги виробництва, щоб забезпечити зменшення фіксованих витрат і дозволити Групі компенсувати (до певної міри) інфляцію. Компанія використовує виключно тендерні процедури при закупівлі ТМЦ для контролю цін на матеріали, запчастини та ін.

ПОДАТКИ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)

Середня

Ferrexpo є великим платником податків в Україні, а також платить податок на міжнародному рівні. Зростаюча складність податкового законодавства у всьому світі може призвести до непередбачених податкових платежів. Ferrexpo підпорядковується правилам трансфертного ціноутворення як на місцевому, так і на міжнародному рівні.

Законодавство та нормативні акти не завжди чітко сформульовані і схильні до різноманітних інтерпретацій та непослідовного виконання місцевими, регіональними і національними українськими податковими органами та іншими державними органами. Невизначеність застосування і розвиток українського податкового законодавства, в тому числі зачіпає транскордонні угоди, що може призвести до додаткових податкових платежів, що зменшить грошові потоки та вплив на рівень ліквідності.

Компанія веде прозорий і відкритий діалог з місцевими, регіональними і національними податковими органами. Його податкова стратегія відповідає найкращим міжнародним стандартам і відповідає всім відомим вимогам. Група регулярно консультується з податкових питань з українськими та міжнародними податковими експертами.

 

13. Розкриття інформації про корпоративне управління
1) Кодекс корпоративного управління
Власний кодекс корпоративного управління, яким керується суб'єкт господарювання, що звітує (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі)

ПрАТ "Полтавський ГЗК" керується власним кодексом корпоративного управління, затвердженим рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Полтавський ГЗК" протокол № 38 від 25 липня 2016 р. Ми дотримуємося і не відхиляємося від положень кодексу корпоративного управління. З чинною редакцією кодексу можна ознайомитися за посиланням:  

http://www.ferrexpo.ua/shareholders-and-investors/internal-and-registration-documents

 

8) Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління

Вдосконалення системи корпоративного управління є компетенцією Правління ПрАТ "Полтавський ГЗК". На щомісячних засіданнях в обов'язковому порядку розглядаються питання оптимізації та підвищення ефективності процесів корпоративного управління. Щомісяця підводяться підсумки роботи Правління в минулому місяці, директор з управління персоналу та побуту доповідає про рух персоналу, скорочення кількості працівників, тощо.

 

[104000-2] Звіт незалежного аудитора
Інформація про аудиторський звіт
Найменування суб'єкта аудиторської діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності

30373906

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

2091

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

Розділ 4 Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності

https://bakertilly.ua/

Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг суб'єкта аудиторської діяльності

ОСНАД від 29.12.20 №69-кя

ЗВІТ ЩОДО ОГЛЯДУ ПРОМІЖНОЇ СКОРОЧЕНОЇ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Належний адресат:

Акціонерам Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

Звіт щодо проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності Вступ Ми виконали огляд проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – «Товариство»), яка включає проміжний консолідований звіт про фінансовий стан на 30 вересня 2021 року, проміжний консолідований звіт про сукупний дохід, проміжний консолідований звіт про зміни у власному капіталі, проміжний консолідований звіт про рух грошових коштів за 9 місяців, що закінчилися зазначеною датою, та окремі пояснювальні примітки до проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та подання цієї проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності у відповідності до Міжнародного стандарту фінансової звітності (МСБО) 34 «Проміжна фінансова звітність». Нашою відповідальністю є надання висновку щодо проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності на основі нашого огляду.

Обсяг огляду Ми провели огляд відповідно до Міжнародного стандарту з огляду (МСЗО) 2410 «Огляд проміжної фінансової інформації, виконаний незалежним аудитором суб’єкта господарювання». Огляд проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності полягає у здійсненні запитів переважно осіб, що відповідають за фінансові й облікові питання, а також у застосуванні аналітичних та інших процедур огляду. Огляд значно менший за обсягом, ніж аудит, який проводиться відповідно до міжнародних стандартів аудиту, а отже, не дає нам змоги отримати впевненість у тому, що нам стане відомо про всі значні питання, які можна було б ідентифікувати під час аудиту. Відповідно, ми не висловлюємо аудиторську думку.

Висновок На основі нашого огляду ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що проміжна скорочена консолідована фінансова звітність Товариства, яка додається, не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності (МСБО) 34 «Проміжна фінансова звітність».

Інші питання Порівняльна фінансова інформація за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2020 року, не підлягала огляду та аудиту.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів Інша інформація, яка наводиться відповідно до «Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 555 від 22 липня 2021 року:

Щодо повного розкриття Товариством інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності Згідно Закону України «Про внесення зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"» N 1805-IX від 8 жовтня 2021 року., термін подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності подовжено до липня 2022 року. На дату нашого огляду Приватне акціонерне товариство «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», яке є підприємством, що становить суспільний інтерес, не здійснило розкриття державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності, яке необхідно зробити до липня 2022 року, відповідно до вимог «Положення про форму та зміст структури власності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163, та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Щодо інформації про наявність у Товариства материнських та дочірніх компаній Товариство має материнську компанію: Ferrexpo AG (Швейцарія). Товариство має дочірні компанії (з прямою часткою володіння більше 50%): ДП «Ферротранс» (Україна), ТОВ «Об’єднана енергетична компанія» (Україна), ТОВ «Нова логістика» (Україна).

Підписи, дата та адреси
ПІБ ключового партнера з аудиту

Юлія Гуменюк

Найменування суб'єкта аудиторської діяльності

ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»

Дата аудиторського звіту 2021-11-10
Місцезнаходження суб'єкта аудиторської діяльності

м. Київ, Україна

[210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні
тис. грн.
Примітка На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Активи
Непоточні активи
Основні засоби 822100 20,642,887 18,075,504
Інвестиційна нерухомість 825100 25,781 26,463
Нематеріальні активи за винятком гудвілу 823180 266,948 225,727
Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі 191,499 168,934
Непоточні запаси 826380 6,069,784 5,813,249
Відстрочені податкові активи 470,216 600,570
Інші непоточні нефінансові активи 89,262 187,199
Загальна сума непоточних активів 27,756,377 25,097,646
Поточні активи
Поточні запаси 826380 3,340,306 3,213,566
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість 822390-14 28,158,960 17,335,789
Поточні податкові активи, поточні 469,166 735,253
Інші поточні нефінансові активи 747,691 305,087
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,128,424 698,533
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам 33,844,547 22,288,228
Загальна сума поточних активів 33,844,547 22,288,228
Загальна сума активів 61,600,924 47,385,874
Власний капітал та зобов'язання
Власний капітал
Статутний капітал 3,087,600 3,087,600
Нерозподілений прибуток 40,044,124 24,658,486
Емісійний дохід 4,182,890 4,182,890
Актуарні різниці (прибутки/збитки) (452,023) (452,023)
Інша частка участі в капіталі 463,140 285,354
Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємства 47,325,731 31,762,307
Частки участі, що не забезпечують контролю 35 35
Загальна сума власного капіталу 47,325,766 31,762,342
Зобов'язання
Непоточні зобов'язання
Непоточне забезпечення
Непоточне забезпечення на винагороди працівникам 834480 765,609 724,696
Інше непоточне забезпечення 60,629 55,587
Загальна сума непоточних забезпечень 826,238 780,283
Відстрочені податкові зобов'язання 134
Інші непоточні фінансові зобов'язання 39,246 84,624
Загальна сума непоточних зобов'язань 865,618 864,907
Поточні зобов'язання
Поточні забезпечення
Поточні забезпечення на винагороди працівникам 48,500 48,500
Загальна сума поточних забезпечень 48,500 48,500
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість 1,573,178 1,319,707
Поточні податкові зобов'язання, поточні 882,562 1,338,571
Інші поточні фінансові зобов'язання 10,823,640 11,589,890
Інші поточні нефінансові зобов'язання 81,660 461,957
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу 13,409,540 14,758,625
Загальна сума поточних зобов'язань 13,409,540 14,758,625
Загальна сума зобов'язань 14,275,158 15,623,532
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань 61,600,924 47,385,874
[310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат
тис. грн.
за звітний квартал поточного року нарастаючим підсумком з початку поточного року за звітний квартал попереднього року нарастаючим підсумком з початку попереднього року
Прибуток або збиток
Прибуток (збиток)
Дохід від звичайної діяльності 9,654,987 35,283,870 7,299,507 22,838,087
Собівартість реалізації (4,463,971) (12,686,274) (3,295,267) (11,441,388)
Валовий прибуток 5,191,016 22,597,596 4,004,240 11,396,699
Інші доходи 122,294 381,905 624,739 1,346,924
Витрати на збут (644,758) (1,948,060) (658,435) (2,378,993)
Адміністративні витрати (270,671) (707,328) (194,004) (532,182)
Інша витрата (737,146) (1,903,976) (182,249) (461,300)
Інші прибутки (збитки) 150,512 780,377 (690,870) (2,015,036)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 3,811,247 19,200,514 2,903,421 7,356,112
Фінансові доходи 3,038 8,002 1,273 4,053
Фінансові витрати (74,182) (312,211) (130,140) (393,738)
Частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі 90,183 90,183 (41)
Прибуток (збиток) до оподаткування 3,830,286 18,986,488 2,774,554 6,966,386
Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) (676,874) (3,423,037) (511,719) (1,244,681)
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває 3,153,412 15,563,451 2,262,835 5,721,705
Прибуток (збиток) 3,153,412 15,563,451 2,262,835 5,721,705
за звітний квартал поточного року нарастаючим підсумком з початку поточного року за звітний квартал попереднього року нарастаючим підсумком з початку попереднього року
Прибуток на акцію
Прибуток на акцію
Базовий прибуток на акцію
Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває 10.17 50.20 7.30 18.46
Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію 10.17 50.20 7.30 18.46
[420000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені до оподаткування
тис. грн.
за звітний квартал поточного року наростаючим підсумком з початку поточного року за звітний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку попереднього року
Звіт про сукупний дохід
Прибуток (збиток) 3,153,412 15,563,451 2,262,835 5,721,705
Загальна сума сукупного доходу 3,153,412 15,563,451 2,262,835 5,721,705
[520000] Звіт про рух грошових коштів, непрямий метод
тис. грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Звіт про рух грошових коштів
Грошові потоки від (для) операційної діяльності
Прибуток (збиток) 15,563,451 5,721,705
Коригування для узгодження прибутку (збитку)
Коригування витрат податку на прибуток 3,423,037 1,244,681
Коригування фінансових витрат 304,209 389,685
Коригування зменшення (збільшення) запасів (445,857) 662,701
Коригування зменшення (збільшення) торговельної дебіторської заборгованості (10,835,770) (7,047,225)
Коригування зменшення (збільшення) іншої операційної дебіторської заборгованості (176,518) 208,587
Коригування збільшення (зменшення) торговельної кредиторської заборгованості 431,392 (335,943)
Коригування збільшення (зменшення) іншої операційної кредиторської заборгованості 9,025 34,818
Коригування витрат на амортизацію 1,462,317 1,390,052
Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збитку (8,008) 45,944
Коригування забезпечень (19,312) (12,867)
Коригування нереалізованих збитків (прибутків) від курсових різниць (646,286) 1,835,890
Коригування нерозподіленого прибутку асоційованих підприємств (90,183) 41
Коригування збитків (прибутків) від вибуття непоточних активів (266,235) 18,714
Інші коригування, для яких грошовим впливом є інвестиційний чи фінансовий грошовий потік (21,650) (9,939)
Інші коригування для узгодження прибутку (збитку) (6,560) (720,770)
Загальна сума коригувань для узгодження прибутку (збитку) (6,886,399) (2,295,631)
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності 8,677,052 3,426,074
Проценти сплачені (234,973) (298,345)
Проценти отримані 8,002 4,053
Податки на прибуток сплачені (повернені) (3,758,342) (955,770)
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) 4,691,739 2,176,012
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності
Надходження від продажу основних засобів 1,414,953 590,335
Придбання основних засобів (5,284,459) (2,758,816)
Дивіденди отримані 79,006 80,677
Проценти сплачені (324,042) (249,388)
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) (4,114,542) (2,337,192)
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності
Погашення запозичень (21,532) (40,360)
Виплати за орендними зобов'язаннями (84,904) (54,273)
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) (106,436) (94,633)
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу 470,761 (255,813)
Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти
Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти (40,870) 32,904
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 429,891 (222,909)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 698,533 560,027
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 1,128,424 337,118
[610000] Звіт про зміни у власному капіталі
тис. грн.
Поточний звітний період Примітки Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства Частки участі, що не забезпечують контролю
Статутний капітал Емісійний дохід Дооцінка Інші резерви Нерозподілений прибуток
Резервний капітал
Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді
Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів
Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду 3,087,600 3,087,600 4,182,890 4,182,890 (452,023) (452,023) 285,354 285,354 285,354 285,354 24,658,486 24,658,486 31,762,307 31,762,307 35 35 31,762,342 31,762,342
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток) 15,563,451 15,563,451 15,563,451 15,563,451 15,563,451 15,563,451
Сукупний дохід 15,563,451 15,563,451 15,563,451 15,563,451 15,563,451 15,563,451
Збільшення через інші внески власників, власний капітал 177,786 177,786 177,786 177,786 177,786 177,786 177,786 177,786
Зменшення через інший розподіл між власниками, власний капітал (177,786) (177,786) (177,786) (177,786) (177,786) (177,786)
Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал (27) (27) (27) (27) (27) (27)
Збільшення (зменшення) власного капіталу 177,786 177,786 177,786 177,786 15,385,638 15,385,638 15,563,424 15,563,424 15,563,424 15,563,424
Власний капітал на кінець періоду 3,087,600 3,087,600 4,182,890 4,182,890 (452,023) (452,023) 463,140 463,140 463,140 463,140 40,044,124 40,044,124 47,325,731 47,325,731 35 35 47,325,766 47,325,766
тис. грн.
Попередній звітний період Примітки Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства Частки участі, що не забезпечують контролю
Статутний капітал Емісійний дохід Дооцінка Інші резерви Нерозподілений прибуток
Резервний капітал
Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді
Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів
Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду 3,087,600 3,087,600 4,182,890 4,182,890 (452,023) (452,023) 285,354 285,354 285,354 285,354 13,509,676 13,509,676 20,613,497 20,613,497 35 35 20,613,532 20,613,532
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток) 5,721,705 5,721,705 5,721,705 5,721,705 5,721,705 5,721,705
Сукупний дохід 5,721,705 5,721,705 5,721,705 5,721,705 5,721,705 5,721,705
Збільшення (зменшення) власного капіталу 5,721,705 5,721,705 5,721,705 5,721,705 5,721,705 5,721,705
Власний капітал на кінець періоду 3,087,600 3,087,600 4,182,890 4,182,890 (452,023) (452,023) 285,354 285,354 285,354 285,354 19,231,381 19,231,381 26,335,202 26,335,202 35 35 26,335,237 26,335,237
[800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу
тис. грн.
На кінець звітного періоду На початок звітного року
Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу
Основні засоби
Земля та будівлі
Земля 58,806 58,806
Будівлі 3,142,396 3,315,119
Машини 5,049,800 5,142,342
Транспортні засоби 1,019,383 1,876,517
Пристосування та приладдя 84,439 81,447
Видобувні активи 337,421 374,426
Незавершене будівництво 9,309,059 6,749,789
Незавершені капітальні вкладення в основні засоби 1,641,583 477,058
Загальна сума основних засобів 20,642,887 18,075,504
Нематеріальні активи та гудвіл
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Нематеріальна активи розвідки та оцінки 108,209 73,294
Комп'ютерне програмне забезпечення 89,170 85,230
Ліцензії та франшизи 62,684 60,585
Інші нематеріальні активи 6,885 6,618
Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу 266,948 225,727
Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу 266,948 225,727
Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість, завершена 25,781 26,463
Загальна сума інвестиційної нерухомості 25,781 26,463
Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі
Інвестиції в асоційовані підприємства, облік яких ведеться за методом участі у капіталі 191,499 168,934
Загальна сума інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі 191,499 168,934
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість
Поточна торговельна дебіторська заборгованість 28,043,875 17,209,316
Інша поточна дебіторська заборгованість 115,085 126,473
Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості 28,158,960 17,335,789
Категорії фінансових активів
Кредити та дебіторська заборгованість 28,158,960 17,335,789
Загальна сума фінансових активів 28,158,960 17,335,789
Класи поточних запасів
Поточні товари 932 863
Поточне незавершене виробництво 412,086 86,064
Поточна готова продукція 380,285 425,579
Поточні запасні частини 1,288,581 1,640,484
Поточне паливо 96,528 98,385
Поточні запаси у дорозі 90,184 7,252
Інші поточні запаси 1,071,710 954,939
Загальна сума поточних запасів 3,340,306 3,213,566
Непоточні запаси, що пов'язані з видобувною діяльністю
Непоточні запаси руди 6,069,784 5,813,249
Поточні запаси, пов'язані з видобувною діяльністю
Поточні запаси руди 50,586 57,301
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти
Залишки на рахунках в банках 1,128,424 698,533
Загальна сума грошових коштів 1,128,424 698,533
Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів 1,128,424 698,533
Класи інших забезпечень
Інше забезпечення
Інше непоточне забезпечення 60,629 55,587
Загальна сума інших забезпечень 60,629 55,587
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість
Поточна торговельна кредиторська заборгованість 1,262,835 1,069,798
Інша поточна кредиторська заборгованість 310,343 249,909
Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості 1,573,178 1,319,707
Чисті активи (зобов'язання)
Активи 61,600,924 47,385,874
Зобов'язання (14,275,158) (15,623,532)
Чисті активи (зобов'язання) 47,325,766 31,762,342
Чисті поточні активи (зобов'язання)
Поточні активи 33,844,547 22,288,228
Поточні зобов'язання (13,409,540) (14,758,625)
Чисті поточні активи (зобов'язання) 20,435,007 7,529,603
[800200] Примітки - Аналіз доходів та витрат
Дохід від звичайної діяльності
тис. грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Дохід від продажу товарів 31,904,772 21,403,234
Дохід від переробної промисловості 31,904,772 21,403,234
Дохід від надання послуг 3,365,650 1,420,853
Дохід від інших послуг 3,365,650 1,420,853
Інший дохід від продажу 13,448 14,000
Загальна сума доходу від продажу 35,283,870 22,838,087
Суттєві доходи та витрати
тис. грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Часткове списання (сторнування часткового списання) основних засобів
Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у прибутку чи збитку, основні засоби 6,812
Чисті часткові списання (сторнування часткових списань) основних засобів (6,812)
Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), торгівельна дебіторська заборгованість
Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість 10,742 52,197
Чистий збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість 10,742 52,197
Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів
Збитки від вибуття основних засобів (101,527) (21,141)
Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів (101,527) (21,141)
Прибуток (збиток), що виникає від різниці між балансовою вартістю погашеного фінансового зобов'язання та сплаченої компенсації 1,865
Інші фінансові доходи 8,002 4,053
Інші фінансові витрати 81,121 97,779
Процентні витрати 231,090 295,959
Процентні витрати за позиками 228,528 294,364
Процентні витрати за іншими фінансовими зобов'язаннями 2,562 1,595
Витрати на збут та адміністративні витрати 2,655,388 2,911,175
Орендний дохід 146,849 28,098
Витрати за характером
тис. грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Сировина та витратні матеріали використані 2,607,147 2,738,435
Собівартість реалізованих товарів 2,281 18,895
Класи витрат на виплати працівникам
Короткострокові витрати на виплати працівникам
Заробітна плата 1,220,702 1,352,398
Внески на соціальне забезпечення 252,512 272,861
Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам 1,473,214 1,625,259
Загальна сума витрат на виплати працівникам 1,473,214 1,625,259
Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку
Амортизаційні витрати
Амортизаційні витрати 1,446,480 1,376,347
Витрати на амортизацію нематеріальних активів 15,837 13,705
Загальна сума амортизаційних витрат 1,462,317 1,390,052
Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку 1,462,317 1,390,052
Інші витрати 10,299,113 8,944,760
Загальна сума витрат, за характером 15,844,072 14,717,401
Прибуток на акцію
грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Базовий та розбавлений прибуток на акцію
Базовий та розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває 50.20 18.46
Загальна сума базового та розбавленого прибутку (збитку) на акцію 50.20 18.46
Частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі
тис. грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі 90,183 (41)
Загальна частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі 90,183 (41)
[810000] Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації

Приватне акціонерне товариство "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"

Ідентифікаційний код юридичної особи

00191282

Правова форма суб'єкта господарювання

Акціонерне товариство

Країна реєстрації

Україна

Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання

вулиця Будівельників, буд. 16, м. ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ПОЛТАВСЬКА обл., 39802

Розкриття інформації про невизначеності щодо здатності суб'єкта господарювання продовжувати діяльність безперервно

Ця консолідована проміжна фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Група є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Ця основа підготовки передбачає, що Група буде здатною реалізувати свої активи та погасити свої зобов’язання під час звичайної господарської діяльності. Станом на 30 вересня 2021 року оборотні активи Групи перевищували її короткострокові зобов’язання на 20 435 007 тисячі гривень (На кінець 2020 року: 7 529 603 тисяч гривень). За 9 місяців 2021 року Група мала чистий прибуток у розмірі 15 563 451 тисяч гривень (9 місяців 2020: прибуток у розмірі 5 721 705 тисяч гривень). До короткострокових зобов’язань Групи належать позики, за якими нараховуються відсотки, у сумі 10 724 399 тисяч гривень (На кінець 2020 року: 11 409 847 тисяч гривень), отримані від підприємства Групи компаній Ferrexpo. У вересні 2021 року Група подовжила термін погашення цих позик. Згідно з новим графіком погашення 8 838 183 тисяч гривень підлягають погашенню до 15 грудня 2021 року, 2 086 216 – до 15 листопада 2021 року. Оскільки ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» є основною виробничою потужністю Групи компаній Ferrexpo, керівництво переконане, що зможе, за потреби, домовитись із Групою компаній Ferrexpo про подовження умов погашення кредитів.

Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати
тис. грн.
Строк погашення не більше одного року Усі часові інтервали
Поточні запаси 3,340,306 3,340,306
Поточна торговельна дебіторська заборгованість 28,043,875 28,043,875
Поточна торговельна кредиторська заборгованість 1,262,835 1,262,835
[811000] Примітки - Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки
Розкриття змін в обліковій політиці, облікові оцінки та помилки

Облікова політика, прийнята при складанні проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності, відповідає політиці, яку застосовували при складанні річної консолідованої фінансової звітності Групи за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. В 2021 році Група вперше застосувала нові стандарти, роз'яснення та поправки до МСФЗ, що вступили в силу з 1 січня 2021 року, але вони не вплинули на її проміжну скорочену консолідовану фінансову звітність.

[813000] Примітки - Проміжна фінансова звітність
Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність

Проміжна скорочена консолідована фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Компанії) та її дочірніх компанй (разом – Група) за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року, була затверджена керівництвом 10 листопада 2021 року.

Опис відповідності МСФЗ у разі застосування до проміжного фінансового звіту

Проміжна скорочена консолідована фінансова звітність за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року, була підготовлена відповідно до МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність». Проміжна скорочена консолідована фінансова звітність не містить всієї інформації, що підлягає розкриттю в річній фінансовій звітності, і повинна розглядатися в сукупності з річною консолідованою фінансовою звітністю Компанії станом на 31 грудня 2020 року.

[815000] Примітки - Події після звітного періоду
Розкриття інформації про події після звітного періоду

11 жовтня 2021 року Державна податкова служба розпочала планову документальну перевірку за період з 1.04.2017 по 30.06.2021, терміном 30 робочих днів. Станом на дату випуску звітності Група не має інформації про будь-які можливі донарахування.

Дата затвердження до випуску фінансової звітності

2021-11-10

[818000] Примітки - Пов'язана сторона
тис. грн.
Пов'язані сторони - Усього
Материнське підприємство Суб'єкти господарювання, які здійснюють спільний контроль або значний вплив над суб'єктом господарювання Асоційовані підприємства Спільні підприємства, в яких суб'єкт господарювання виступає контролюючим учасником Інші зв'язані сторони
Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період
Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами
Опис характеру зв'язку з пов'язаною стороною

Підприємства Групи компаній Ferrexpo

Операції між пов'язаними сторонами
Придбання товарів, операції між пов'язаними сторонами (674,328) (1,113,649) (260,012) (168,505) (934,340) (1,282,154)
Дохід від продажу товарів, операції між пов'язаними сторонами 17,107,301 5,981,737 14,797,991 15,422,406 1 31,905,293 21,404,143
Придбання нерухомості та інших активів, операції між пов'язаними сторонами (113,885) (135,710) (9,099) (47,895) (122,984) (183,605)
Продаж майна та інших активів, операції між пов'язаними сторонами 2,914,259 156,730 9,992 3,707 2,924,251 160,437
Послуги отримані, операції між пов'язаними сторонами (2,234,927) (309,381) (202,695) (287,627) (159,145) (45,901) (2,596,767) (642,909)
Дохід від надання послуг, операції між пов'язаними сторонами 3,280,385 1,350,007 1,842 1,598 3 3,282,227 1,351,608
Облік оренди орендодавцем, операції з пов'язаною стороною 131,652 16,280 941 775 175 128 132,768 17,183
Облік оренди орендарем, операції з пов'язаною стороною (68,947) (208,909) (247) (318) (69,194) (209,227)
Передача за договорами фінансування від суб'єкта господарювання, операції між пов'язаними сторонами (557,809) (557,024) (181) (208) (557,990) (557,232)
Загальні зобов'язання, взяті суб'єктом господарювання, операції між пов'язаними сторонами 2,203 1,830 (22,204) (23,524) (96,782) (83,787) (116,783) (105,481)
Непогашена заборгованість за операціями між пов'язаними сторонами
Суми кредиторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами (11,596,211) (12,450,329) (20,353) (39) (19,627) (14,207) (11,636,191) (12,464,575)
Суми дебіторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами 19,391,191 9,682,391 8,448,805 7,425,116 115,085 126,473 240,758 47,617 20 31 28,195,859 17,281,628
Забезпечення сумнівних боргів, пов'язаних з непогашеною заборгованістю за операцією зі пов'язаною стороною (10,746) (8,521) (10,746) (8,521)
[822100] Примітки - Основні засоби
тис. грн.
Основні засоби
Земля Будівлі Машини Транспортні засоби Пристосування та приладдя Видобувні активи Незавершене будівництво Незавершені капітальні вкладення в основні засоби
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період
Розкриття детальної інформації про основні засоби
Узгодження змін в основних засобах
Основні засоби на початок періоду 58,806 58,806 5,376,527 (2,059,758) (1,650) 3,315,119 8,829,399 (3,680,882) (6,175) 5,142,342 4,062,758 (2,186,097) (144) 1,876,517 134,115 (52,668) 81,447 1,263,673 (889,247) 374,426 6,762,944 (13,155) 6,749,789 477,058 477,058 26,965,280 (8,868,652) (21,124) 18,075,504
Зміни в основних засобах
Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, основні засоби 4,346,891 4,346,891 1,313,393 1,313,393 5,660,284 5,660,284
Амортизація, основні засоби 361,334 (361,334) 745,163 (745,163) 263,064 (263,064) 11,011 (11,011) 37,005 (37,005) 1,417,577 (1,417,577)
Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у прибутку чи збитку, основні засоби 422 422 138 138 6,252 6,252 6,812 6,812
Збільшення (зменшення) через передачу та інші зміни, основні засоби
Збільшення (зменшення) через передачу, основні засоби 234,432 234,432 1,313,812 1,313,812 182,732 182,732 16,858 16,858 (1,598,966) (1,598,966) (148,868) (148,868)
Збільшення (зменшення) через інші зміни, основні засоби 3,571 (6,271) (2,700) 11,901 (3,872) 8,029 (5,337) 3,670 (1,667) (4,009) 3,095 (914) (668) (668) 5,458 (3,378) 2,080
Загальна сума збільшення (зменшення) через передачі та інші зміни, основні засоби 238,003 (6,271) 231,732 1,325,713 (3,872) 1,321,841 177,395 3,670 181,065 12,849 3,095 15,944 (1,599,634) (1,599,634) (148,868) (148,868) 5,458 (3,378) 2,080
Вибуття та вибуття з використання, основні засоби
Вибуття, основні засоби (68,679) (25,558) (43,121) (1,593,059) (923,417) (669,642) (2,040,328) (1,265,055) (775,273) (7,189) (5,248) (1,941) (194,239) (194,239) (3,903,494) (2,219,278) (1,684,216)
Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основні засоби (68,679) (25,558) (43,121) (1,593,059) (923,417) (669,642) (2,040,328) (1,265,055) (775,273) (7,189) (5,248) (1,941) (194,239) (194,239) (3,903,494) (2,219,278) (1,684,216)
Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів 169,324 (342,047) (172,723) (267,346) 174,382 422 (92,542) (1,862,933) 1,005,661 138 (857,134) 5,660 (2,668) 2,992 (37,005) (37,005) 2,553,018 6,252 2,559,270 1,164,525 1,164,525 1,762,248 798,323 6,812 2,567,383
Основні засоби на кінець періоду 58,806 58,806 5,545,851 (2,401,805) (1,650) 3,142,396 8,562,053 (3,506,500) (5,753) 5,049,800 2,199,825 (1,180,436) (6) 1,019,383 139,775 (55,336) 84,439 1,263,673 (926,252) 337,421 9,315,962 (6,903) 9,309,059 1,641,583 1,641,583 28,727,528 (8,070,329) (14,312) 20,642,887
[822390-14] Примітки - Матриця резерву за зобов'язанням
Таблиця А - Матриця забезпечення за класами фінансових інструментів
тис. грн.
Статті Фінансові інструменти по класах - Усього
Торговельна дебіторська заборгованість
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Фінансові активи (валова балансова вартість) 28,189,063 17,355,736 28,189,063 17,355,736
Очікуваний рівень збитків за кредитами, % 0.11% 0.11% 0.11% 0.11%
Фінансові активи (балансова вартість) 28,158,960 17,335,789 28,158,960 17,335,789
Таблиця В - Матриця забезпечення за тривалістю прострочення
тис. грн.
Статті Фінансові активи за тривалістю прострочення - Усього
Поточний Більше одного місяця та не більше двох місяців Більше двох місяців та не більше трьох місяців Більше трьох місяців
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Фінансові активи (валова балансова вартість) 27,992,001 17,259,932 112,711 45,518 14,758 19,026 69,593 31,260 28,189,063 17,355,736
Очікуваний рівень збитків за кредитами, % 43.26% 63.81% 0.11% 0.11%
Фінансові активи (балансова вартість) 27,992,001 17,259,932 112,711 45,518 14,758 19,026 39,490 11,313 28,158,960 17,335,789
Таблиця С - Матриця забезпечення, балансова вартість, накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів, зменшення корисності та валова балансова вартість
тис. грн.
Статті Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Фінансові активи 28,189,063 17,355,736 (30,103) (19,947) 28,158,960 17,335,789
[823180] Примітки - Нематеріальні активи
Розкриття детальної інформації про нематеріальні активи

Станом на 31 грудня 2020 року група «Патенти і ліцензії» включає дозвіл на користування надрами Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки, залишковий період дії якого складає 17 років. Станом на 31 грудня 2020 року група "Активи розвідки та оцінки" також включає ліцензії на геологічне вивчення Північних родовищ (Заруденська, Броварківська, Васильківська, Мануйлівська та Харченківська ділянка), по яких роботи по розвідці та оцінці ще не були розпочаті, термін дії яких закінчився в 2018 році. В грудні 2017 року Група подала документи на подовження строку дії ліцензії ще на 7 років, але отримала відмову, тому подала позов до суду. 5 серпня 2019 року Компанія виграла Верховний суд щодо позову про пролонгацію ліцензій та надіслала листа до Державної служби геології та надр України про добровільне виконання судового рішення. У жовтні 2020 року було укладено договір з ДНВП "Геоінформ України" по визначенню суми збору для пролонгації Спеціальних дозволів для геологічного вивчення, в тому числі дослідно - промислову розробку залізистих кварцитів, яку необхідно сплатити Державній службі геології та надр України. У грудні 2020 року Група отримала суму розрахованого збору, яку необхідно сплатити в розмірі 209 601 тисяч гривень. Станом на дату затвердження цієї консолідованої фінансової звітності: - 18 лютого 2021 року була проведена оплата суми збору для пролонгації Спеціальних дозволів для геологічного вивчення, в тому числі дослідно - промислову розробку залізистих кварцитів Васильківської ділянки та Мануйлівського родовища в сумі 15 075 тисяч гривень та 19 840 тисяч гривень відповідно; - по сумі визначеного ДНВП "Геоінформ України" збору для пролонгації Спеціальних дозволів для геологічного вивчення, в тому числі дослідно - промислову розробку залізистих кварцитів Броварківської, Харченківської та Заруденської ділянок - 174 686 тисяч гривень був поданий позов до суду. - 15 червня 2021 року рішення суду першої інстанції було прийнято на користь Групи. - Державна службі геології та надр України подала апеляцію, дата судового засідання ще не призначено. - 29 червня 2021 року апеляційний суд скасував постанову щодо забезпечення позову, але Група не очікує, що Державна службі геології та надр України буде намагатися оголосити конкурс на ліцензію до остаточного судового рішення. Група впевнена, що сума визначеного збору була розрахована з порушенням затвердженої методології, і очікує на позитивне рішення суду. Враховуючи попередній досвід судових процесів та пандемію, Група очікує остаточний результат розгляду не раніше 2022 року. У будь-якому разі, після закінчення судового процесу Група має намір пролонгувати ліцензії.

тис. грн.
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Нематеріальна активи розвідки та оцінки Комп'ютерне програмне забезпечення Ліцензії та франшизи Інші нематеріальні активи
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період
Узгодження змін у нематеріальних активах за винятком гудвілу
Нематеріальні активи за винятком гудвілу на початок періоду 73,294 73,294 136,746 (51,516) 85,230 79,391 (18,806) 60,585 6,620 (2) 6,618 296,051 (70,324) 225,727
Зміни у нематеріальних активах за винятком гудвілу
Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, нематеріальні активи за винятком гудвілу 34,915 34,915 1,519 1,519 36,434 36,434
Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу 12,560 (12,560) 3,277 (3,277) 15,837 (15,837)
Збільшення (зменшення) через передачу та інші зміни, нематеріальний активи за винятком гудвілу
Збільшення (зменшення) через передачу, нематеріальні активи за винятком гудвілу 16,501 16,501 5,376 5,376 (1,252) (1,252) 20,625 20,625
Загальна сума збільшення (зменшення) через передачі та інші зміни, нематеріальні активи за винятком гудвілу 16,501 16,501 5,376 5,376 (1,252) (1,252) 20,625 20,625
Вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи за винятком гудвілу
Вибуття, нематеріальні активи за винятком гудвілу (1,440) (1,439) (1) (74) (74) (1,514) (1,513) (1)
Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи за винятком гудвілу (1,440) (1,439) (1) (74) (74) (0) (1,514) (1,513) (1)
Загальна сума збільшення (зменшення) нематеріальних активів за винятком гудвілу 34,915 34,915 15,061 (11,121) 3,940 5,302 (3,203) 2,099 267 267 55,545 (14,324) 41,221
Нематеріальні активи за винятком гудвілу на кінець періоду 108,209 108,209 151,807 (62,637) 89,170 84,693 (22,009) 62,684 6,887 (2) 6,885 351,596 (84,648) 266,948
тис. грн.
Нематеріальні активи та гудвіл
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Нематеріальна активи розвідки та оцінки Комп'ютерне програмне забезпечення Ліцензії та франшизи Інші нематеріальні активи
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період
Розкриття інформації про узгодження змін нематеріальних активів та гудвілу
Узгодження змін у нематеріальних активах та гудвілі
Нематеріальні активи та гудвіл на початок періоду 73,294 73,294 136,746 (51,516) 85,230 79,391 (18,806) 60,585 6,620 (2) 6,618 296,051 (70,324) 225,727 296,051 (70,324) 225,727
Зміни у нематеріальних активах та гудвілі
Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, нематеріальні активи за винятком гудвілу 34,915 34,915 1,519 1,519 36,434 36,434 36,434 36,434
Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу 12,560 (12,560) 3,277 (3,277) 15,837 (15,837) 15,837 (15,837)
Збільшення (зменшення) через передачу та інші зміни, нематеріальні активи та гудвіл
Збільшення (зменшення) через передачу, нематеріальні активи та гудвіл 16,501 16,501 5,376 5,376 (1,252) (1,252) 20,625 20,625 20,625 20,625
Загальна сума збільшення (зменшення) через передачі та інші зміни, нематеріальні активи та гудвіл 16,501 16,501 5,376 5,376 (1,252) (1,252) 20,625 20,625 20,625 20,625
Вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи та гудвіл
Вибуття, нематеріальні активи та гудвіл (1,440) (1,439) (1) (74) (74) (1,514) (1,513) (1) (1,514) (1,513) (1)
Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи та гудвіл (1,440) (1,439) (1) (74) (74) (1,514) (1,513) (1) (1,514) (1,513) (1)
Загальна сума збільшення (зменшення) нематеріальних активах та гудвілу 34,915 34,915 15,061 (11,121) 3,940 5,302 (3,203) 2,099 267 267 55,545 (14,324) 41,221 55,545 (14,324) 41,221
Нематеріальні активи та гудвіл на кінець періоду 108,209 108,209 151,807 (62,637) 89,170 84,693 (22,009) 62,684 6,887 (2) 6,885 351,596 (84,648) 266,948 351,596 (84,648) 266,948
[825100] Примітки - Інвестиційна нерухомість
тис. грн.
Сумарна оцінка
За собівартістю
Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період
Розкриття детальної інформації про інвестиційну нерухомість
Узгодження змін в інвестиційній нерухомості
Інвестиційна нерухомість на початок періоду 26,463 20,576 26,463 20,576 26,463 20,576 26,463 20,576
у тому числі інвестиційна нерухомість, завершена 26,463 20,576 26,463 20,576 26,463 20,576 26,463 20,576
Зміни в інвестиційній нерухомості
Приріст, інвестиційна нерухомість
Приріст у результаті подальших видатків, визнаних як актив, інвестиційна нерухомість 13,865 13,865 13,865 13,865
Загальна сума надходжень за винятком у результаті об'єднання бізнесу, інвестиційна нерухомість 13,865 13,865 13,865 13,865
Амортизація, інвестиційна нерухомість (682) (822) (682) (822) (682) (822) (682) (822)
Переміщення від інвестиційної нерухомості, що перебуває у стадії будівництва або освоєння, інвестиційна нерухомість (2,586) (2,586) (2,586) (2,586)
Загальна сума збільшення (зменшення) інвестиційної нерухомості (682) 10,457 (682) 10,457 (682) 10,457 (682) 10,457
Інвестиційна нерухомість на кінець періоду 25,781 31,033 25,781 31,033 25,781 31,033 25,781 31,033
у тому числі інвестиційна нерухомість, завершена 25,781 31,033 25,781 31,033 25,781 31,033 25,781 31,033
[826380] Примітки - Запаси
Розкриття інформації про запаси

Запаси, класифіковані як необоротні, включають запаси руди нижчої якості, які, згідно з поточними планами Групи на переробку, не планується переробити протягом наступного року. Група має намір переробити цю залізну руду пізніше і, як очікується, для переробки цих запасів руди знадобиться більше одного року, у залежності від майбутньої гірничодобувної діяльності Групи, потужностей з переробки та очікуваних ринкових умов. Станом на 30 вересеня 2021 року Група мала запаси руди нижчої якості на загальну суму 6 069 784 тисяч гривень (на кінець 2020 року: 5 813 249 тисяч гривень). Раніше переробка запасів руди залежала від наявності додаткових можливостей переробки. Група мала намір розпочати переробку запасів бідної руди протягом 2022 року. Хоча додаткові переробні потужності повністю функціонують, було вирішено відкласти переробку бідної руди ще на рік, щоб максимізувати фінансові вигоди в умовах нинішньої високої ціни на залізорудні окатки. Група має намір переробити накопичені запаси залізної руди починаючи з 2023 року. Як наслідок, весь залишок запасів руди класифікується як необоротний. До важливих оцінок під час визначення чистої вартості реалізації руди нижчої якості належать: i) переробка руди протягом періоду від 2023 до 2035 року, що становить приблизно 10% від загальних доступних переробних потужностей, ii) середні прогнозні довгострокові ціни на окатки до вирахування витрат на продаж у розмірі 133,3 доларів США за тонну. iii) використання визначеної спеціально для активу середньозваженої вартості капіталу на основі ставки дисконтування до оподаткування у розмірі 12,23%; Для цілей підготовки цієї проміжної звітності, Група оновила прогноз цін та графік переробки руди. Група не оновлювала розрахунок ставки дисконтування через стислі терміни підготовки, оскільки таке оновлення є компетенцією керівництва материнської компанії. Група планує оновити процедуру перегляду ставки дисконтування, виходячи з вимог законодавства України щодо термінів оприлюднення квартальної проміжної звітності. Чиста вартість реалізації руди нижчої якості найбільш чутлива до зміни довгострокових цін на окатки, затримки з початком використання руди в процесі виробництва, змін у виробничій собівартості, ставки дисконтування. При зменшенні довгострокових цін на окатки на 5%, балансова вартість залишку руди нижчої якості перевищила б її чисту вартість реалізації на 1 012 243 тисяч гривень. При збільшенні виробничої собівартості на 5%, балансова вартість залишку руди нижчої якості перевищила б її чисту вартість реалізації на 400 496 тисяч гривень. При затримці з початком використання руди в процесі виробництва на 1 рік, балансова вартість залишку руди нижчої якості перевищила б її чисту вартість реалізації на 1 037 860 тисячі гривень. При збільшенні ставки дисконтуванні на 1 %, балансова вартість залишку руди нижчої якості перевищила б її чисту вартість реалізації на 278 153 тисячі гривень.

[834480] Примітки - Виплати працівникам
Розкриття програми з визначеною виплатою

Група має юридичне зобов’язання компенсувати Державному пенсійному фонду України додаткові пенсії, які виплачуються певним категоріям працівників та колишнім працівникам, які отримали право на їх отримання у зв’язку із достроковим виходом на пенсію. Станом на 31 грудня 2020 року пенсійний план із визначеними виплатами охоплював 2 978 працівників і 770 колишніх працівників. Група також має юридичне зобов’язання перед своїми працівниками, визначене колективною угодою, на здійснення одноразових виплат під час виходу на пенсію працівників, які мають великий стаж роботи. Це зобов’язання включене до пенсійних планів із визначеними виплатами.

тис. грн.
Державні програми з визначеною виплатою
Актуарне припущення ставок дисконту 10.81%
Актуарне припущення очікуваного рівня підвищення заробітної плати 5.57%
Актуарне припущення очікуваного рівня інфляції 5.08%
тис. грн.
Чисте зобов'язання (актив) за визначеною виплатою
Теперішня вартість зобов'язання за визначеною виплатою
Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період
Розкриття інформації про чисте зобов'язання (актив) за визначеною виплатою
Чисте зобов'язання (актив) за визначеною виплатою на початок періоду 773,196 773,196
Зміни у чистому зобов'язанні (активі) з визначеною виплатою
Вартість поточних послуг, чисте зобов'язання (актив) за визначеною виплатою 21,943 21,943
Процентні витрати (дохід), чисте зобов'язання (актив) за визначеною виплатою 60,225 60,225
Виплати за програмою, чисте зобов'язання (актив) за визначеною виплатою (41,255) (41,255)
Загальна сума збільшення (зменшення) чистого зобов'язання (активу) за визначеною виплатою 40,913 40,913
Чисте зобов'язання (актив) за визначеною виплатою на кінець періоду 814,109 814,109
[838000] Примітки - Прибуток на акцію
тис. грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Прибуток (збиток) 15,563,451 5,721,705
тис. грн.
Поточний звітний період Попередній звітний період
Прибуток (збиток), що відноситься до власників звичайних акцій материнського підприємства
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває, який відноситься до власників звичайних акцій материнського підприємства 15,563,451 5,721,705
Прибуток (збиток), що відноситься до власників звичайних акцій материнського підприємства 15,563,451 5,721,705
Поточний звітний період Попередній звітний період
Середньозважені звичайні акції та скориговані середньозважені звичайні акції
Середньозважена кількість звичайних акцій в обігу 310,000,000 310,000,000
Поточний звітний період Попередній звітний період
Базовий прибуток на акцію (грн.)
Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває 50.20 18.46
Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію 50.20 18.46
[880000] Примітки - Додаткова інформація
Розкриття додаткової інформації

Суттєві операційні чинники

 

В першій половині 2021 року на ринку спостерігалися високі ціни на залізну руду (IODEX China CFR 62% сягав вище 200 дол), але з кінця липня відбулося падіння індексу цін (до 130-140 дол). В той же час ціни залишаються на достатньо високому рівні та значно вище ніж у бюджеті Групи на 2021 рік, тому такі зміни не мають негативного впливу на діяльність Групи.

 

Протягом 9 місяців спостерігалася поступове укріплення курсу гривні. Станом на 30 вересня 2021 року офіційний обмінний курс національної валюти становив 26,5760 гривні за 1 долар США (станом на 31 грудня 2020 року – 28,2746) та 30,9810 гривні за 1 євро (станом на 31 грудня 2020 року – 34,7396).

 

Наприкінці 3-го кварталу суттєво зросли ціни на енергоносії. Ціни на електроенергію зросли на 24% у порівнянні з початком року. Ціни на газ зросли на 280% у порівнянні з початком року. Ціни на дизельне паливо зросли на 29% у порівнянні з початком року. Група вбачає, що таке зростання цін на енергоносії має тимчасовий характер. Підвищення цін на енергоносії є чинником зростання собівартості виробництва, тому Група здійснює постійний моніторинг та аналіз цінових ризиків та впроваджує заходи щодо мінімізації їх негативного впливу. Також Група залишається стабільно прибутковою, що свідчить про високу стійкість до таких коливань.

 

 

Суттєва інформація про податкові перевірки

 

18 лютого 2020 року ДФС розпочало нову перевірку щодо транснаціональних операцій між підприємствами Групи компаній Ferrexpo за періоди 2015-2017 років. Перевірка була призупинена в березні 2020 року через спалах пандемії COVID-19. Перевірка була поновлена в 10 лютого 2021 року, і досі триває. Інформація щодо можливих порушень чи донарахувань відсутня.  Група також передбачає успішно захистити свою методологію ціноутворення проти будь-яких позовів, які можуть виникнути.

iso4217:UAH iso4217:UAH xbrli:shares xbrli:pure utr:ha xbrli:shares 00191282 2021-01-01 2021-09-30 00191282 2021-09-30 00191282 2020-09-30 00191282 2020-01-01 2020-09-30 00191282 2021-07-01 2021-09-30 00191282 2020-07-01 2020-09-30 00191282 2020-12-31 00191282 2019-12-31 00191282 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:RevaluationSurplusMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:RevaluationSurplusMember 00191282 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:OtherReservesMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:OtherReservesMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:IssuedCapitalMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:IssuedCapitalMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:SharePremiumMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:SharePremiumMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:RevaluationSurplusMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:RevaluationSurplusMember 00191282 2021-09-30 ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2021-09-30 ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:OtherReservesMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:OtherReservesMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 00191282 2019-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2019-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 00191282 2019-12-31 ifrs-full:RevaluationSurplusMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2019-12-31 ifrs-full:RevaluationSurplusMember 00191282 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember 00191282 2019-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2019-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 00191282 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 00191282 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 00191282 2019-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2019-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 00191282 2019-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember 00191282 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 00191282 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:IssuedCapitalMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:IssuedCapitalMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:SharePremiumMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:SharePremiumMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:RevaluationSurplusMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:RevaluationSurplusMember 00191282 2020-09-30 ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-09-30 ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:OtherReservesMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:OtherReservesMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:NotLaterThanOneYearMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:ParentMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:ParentMember 00191282 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:ParentMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:ParentMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 00191282 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:AssociatesMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:AssociatesMember 00191282 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:AssociatesMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:AssociatesMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:JointVenturesWhereEntityIsVenturerMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:JointVenturesWhereEntityIsVenturerMember 00191282 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:JointVenturesWhereEntityIsVenturerMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:JointVenturesWhereEntityIsVenturerMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 00191282 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:RelatedPartiesMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:RelatedPartiesMember 00191282 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:RelatedPartiesMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:RelatedPartiesMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:LandMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:LandMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:LandMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:LandMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:BuildingsMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:BuildingsMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:MachineryMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:MachineryMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:VehiclesMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:VehiclesMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:MiningAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:MiningAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:MiningAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:MiningAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:MiningAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:MiningAssetsMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:MiningAssetsMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:MiningAssetsMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 00191282 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 00191282 2021-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 00191282 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2019-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:CurrentMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanTwoMonthsMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:LaterThanTwoMonthsAndNotLaterThanThreeMonthsMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:LaterThanThreeMonthsMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:OtherIntangibleAssetsMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:AtCostMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:AtCostMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:AtCostMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2019-12-31 ifrs-full:AtCostMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:AtCostMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:AtCostMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:AtCostMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:AtCostMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:AtCostMember 00191282 2019-12-31 ifrs-full:AtCostMember 00191282 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:AtCostMember 00191282 2020-09-30 ifrs-full:AtCostMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:StateDefinedBenefitPlansMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:PresentValueOfDefinedBenefitObligationMember 00191282 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:PresentValueOfDefinedBenefitObligationMember 00191282 2021-09-30 ifrs-full:PresentValueOfDefinedBenefitObligationMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:CurrentMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanTwoMonthsMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:LaterThanTwoMonthsAndNotLaterThanThreeMonthsMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:LaterThanThreeMonthsMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 00191282 2020-12-31 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember